NEURONSKA MREŽNA KLASIFIKACIJA U MENADŽERSKOM RAČUNOVODSTVUReport as inadecuate
NEURONSKA MREŽNA KLASIFIKACIJA U MENADŽERSKOM RAČUNOVODSTVU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Informatologia, Vol.44 No.3 September 2011. -

Menadžersko računovodstvo je orijenrirano na generiranje informacija menadžerima koji unutar organizacije usmjeravaju i nadziru procese. Zato se mora pripremati veliki broj analiza i izvješća koji uspoređuju planirane i ostvarene rezultate ili izvješća koja sadrže indikatore o rezultatima poslovanje. Česti zadatak menadžerskom računovodstvu je klasifikacija. Problem klasifikacije se pojavljuje kada neki objekt treba pridružiti unaprijed definiranoj grupi ili klasi na temelju vrijednosti promatranih atributa. Tradicionalni pristup klasifikaciji je diskriminacijska analiza ili Bayesova teorija odlučivanja koja izračunavaa posteriori vjerojatnosti i na temelju njih donosi odluku o klasifikaciji. U radu se analizira i prikazuju rezultati klasifikacije na temelju neuronskih mreža i njihovog povezivanja, integracije s klaster analizom k-means algoritam klasteriranja. Izgrađen je sustav CLUSTERNET koji iz skladišta podataka datawarehouse u skladu s zahtjevom menaadžera generira željeni broj klastera a potom pomoću neuronske mreže izgrađenoj u jeziku R sve nove objekte klasificira u odgovarajuće klastere.

neuronska mreža; klasifikacija; menadžersko računovodstvo; klasteriranjeAuthor: Brano Markić - ; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents