REKONSTRUKCIJA PAPINSKE KULE U SENJU - Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.22 Report as inadecuate
REKONSTRUKCIJA PAPINSKE KULE U SENJU - Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.22 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.22 No.1 December 1995. -

U prilogu autor opisuje potrebe jačanja i izgradnje senjskih bedema i kula. Izgradnja Papinske kule u Senju, sagrađene u vrijeme najveće opasnosti od turske najezde početkom 16. stoljeća. Sredstva za gradnju i uzdržavanje posade dao je papa Leon X iz porodice Medici. Od 18. stoljeća kula gubi značaj kao fortifikacija i pretvara se slično kao i kula Šabac u obično skladište. U tom je obilku bila do nedavna kada je potpuno srušeno i krovište i stropna konstrukcija a zidovi ostali potpuno nezaštićeni od atmosferi!ija. Budući da prijeti potpuno i nepopravljivo propadanje zida ovog vrijednog spomenika, predlaže se program njene sanacije, ali tako da se ne prejudicira konačno arhitektonsko i konzervatorsko rješenje interijera. Analizirani su stari crteži i na temelju njih predložena rekonstrukcija samo gornjeg dijela kule sa kruništem i strijelnicama u obliku koji je najvjerojatnije kula imala u 16 i 17. stoljeću.

PAPINSKE KULA; SENJAuthor: MLADEN HUDEC -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents