SENJSKA KATEDRALA U BISKUPSKIM IZVJEŠĆIMA ZA RIM I U POSTUPCIMA ZA BISKUPSKA IMENOVANJAReportar como inadecuado
SENJSKA KATEDRALA U BISKUPSKIM IZVJEŠĆIMA ZA RIM I U POSTUPCIMA ZA BISKUPSKA IMENOVANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.22 No.1 December 1995. -

Autor polazi od radova Josipa Frančiškovića i Melite Vilieić. Zatim donosi podatke iz Tajnoga vatikanskog arhiva, i neke i-. Biskupskog arhiva u Senju, koji ne samo da nadopunjuju dosadašnje poznavanje katedrale nego i ispravljaju neka dosadašnja kriva shvaćanja. U uvodnom dijelu daje svoje refleksije na prosudbe Melite Vilieić o obliku katedrale u srednjem vijeku. Zatim navodi što kažu vatikanski izvori o katedrali u 17. stoljeću. Ona je tada istog oblika kao i u prijašnjim stoljećima, ali izvana iziskuje popravke, a iznutra preuređenje. Katedrali nije bila posvećena dovoljna briga jer su biskupi u 17. stoljeću uglavnom stolovali izvan Senja. Preokret u odnosu na katedralu dolazi s Martinom Brajkovićem 1698.-1703

On će se nastaniti trajno u Senju i obnoviti dotrajale biskupske dvore, a time će omogućiti i svojim nasljednicima da stanuju u Senju i da se više posvete senjskim poslovima. Tada će Bedeković 1706. preurediti svetište, Ratkaj će srušiti svodove i bočne zidove i sagraditi novu lađu, višu i bez volti. Tu crkvu on je 1714. posvetio, a unutrašnjost je bila uređena tek 1717. Benzoni je dodao južnu, a Colić sjevernu lađu, nakon čega je 1752. ponovno posvetio katedralu. Stari zvonik pred katedralom obnovljen je 1826. On je 1900. srušen i na drugom mjestu, u blizini, sagrađen ovaj današnji troškom od 40.000 kruna.

SENJSKA KATEDRALA; BISKUPSKA IZVJEŠĆA; BISKUPSKA IMENOVANJAAutor: MILE BOGOVIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados