Metafizičnost čovjeka i ontičnost nadčovjekaReportar como inadecuado
Metafizičnost čovjeka i ontičnost nadčovjeka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.46 No.3 October 2011. -

Autori u ovom članku problematiziraju odnos čovjeka i

nadčovjeka u Nietzscheovoj filozofskoj misli. Rezultati do kojih se

dolazi uvjetovani su tematiziranjem čovjeka pod vidom modela

metafizičnosti i nadčovjeka pod vidom modela ontičnosti. Posebno

značenje pridaje se normativnoj, spoznajnoj i egzistencijalnoj

dimenziji čovjeka i nadčovjeka. Autori ukazuju na ograničavajući

faktor nauka o vječnom vraćanju, volji za moć i perspektivizmu

kojima se stvara psihološko ozračje prihvaćanja modela tzv.

slabe epistemologije iz koje, potom, proizlazi nelegitimno svođenje

čovjeka sposobnog spoznati istinu na religioznog čovjeka udaljenog

od istine. Primjenjujući tradicionalni aristotelovsko-tomistički

metafizički nauk, dolazi se do zaključka kako nadčovjek, kao krajnja

radikalizacija sebeutemeljenja, ne može izdržati antropološkometafizičku

stabilnost čovjeka. Naime, dosljedno primjenjujući

postulate Nietzscheove filozofije, autori egzistenciju na način čovjeka

promatraju kao istinitu, a egzistenciju na način nadčovjeka kao

perspektivističku.

čovjek; nadčovjek; metafizika; ontologija; volja za moć; perspektivizam; istinaAutor: Ivan Kešina - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu Marko Vučetić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados