Metafizičnost čovjeka i ontičnost nadčovjekaReport as inadecuate
Metafizičnost čovjeka i ontičnost nadčovjeka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.46 No.3 October 2011. -

Autori u ovom članku problematiziraju odnos čovjeka i

nadčovjeka u Nietzscheovoj filozofskoj misli. Rezultati do kojih se

dolazi uvjetovani su tematiziranjem čovjeka pod vidom modela

metafizičnosti i nadčovjeka pod vidom modela ontičnosti. Posebno

značenje pridaje se normativnoj, spoznajnoj i egzistencijalnoj

dimenziji čovjeka i nadčovjeka. Autori ukazuju na ograničavajući

faktor nauka o vječnom vraćanju, volji za moć i perspektivizmu

kojima se stvara psihološko ozračje prihvaćanja modela tzv.

slabe epistemologije iz koje, potom, proizlazi nelegitimno svođenje

čovjeka sposobnog spoznati istinu na religioznog čovjeka udaljenog

od istine. Primjenjujući tradicionalni aristotelovsko-tomistički

metafizički nauk, dolazi se do zaključka kako nadčovjek, kao krajnja

radikalizacija sebeutemeljenja, ne može izdržati antropološkometafizičku

stabilnost čovjeka. Naime, dosljedno primjenjujući

postulate Nietzscheove filozofije, autori egzistenciju na način čovjeka

promatraju kao istinitu, a egzistenciju na način nadčovjeka kao

perspektivističku.

čovjek; nadčovjek; metafizika; ontologija; volja za moć; perspektivizam; istinaAuthor: Ivan Kešina - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu Marko Vučetić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents