Rahnerovo poimanje utjelovljenoga Logosa u kontekstu teologije Tome AkvinskogReportar como inadecuado
Rahnerovo poimanje utjelovljenoga Logosa u kontekstu teologije Tome Akvinskog - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.46 No.3 October 2011. -

Pojam -simbola- zauzima veoma važnu ulogu u filozofskim

i teološkim promišljanjima Karla Rahnera. Premda se u teologiji

kao znanosti ne ističe u velikoj mjeri značenje simbola, činjenica

je da se teško može razumjeti njezina poruka ako simbolizam

nije barem implicitno u njezinoj upotrebi. To se na poseban način

odnosi na nauku o Trojstvu i na kristologiju. Teologija o Logosu je u

najeminentnijem smislu teologija simbola u pravom smislu te riječi.

Logos je Očeva -riječ-, njegova savršena -slika-, odraz njegove bîti,

njegova izričajnost. U tome smislu, Logos je Očev -simbol-, istobitan

s njime te istovremeno različit od stvarnosti koju simbolizira. U

njemu se simbolizirana Očeva egzistencija samoposjeduje -ad intra-

i izriče -ad extra-.

Stoga se teološka simbolička dimenzija savršeno može primijeniti

i na kristologiju. Utjelovljeni Logos je apsolutni Božji simbol u svijetu

u kojem je intenzivno nazočna ona stvarnost koju simbolizira. On je

istodobno prisutnost i objava onoga što je Bog u sebi i izričaj onoga

što Bog želi biti u svijetu, i to bezgranično i neopozivo. To je na

poseban način izraženo u -teologiji utjelovljenja-. Zahvaljujući ovom

povijesnom događaju, Kristovo čovještvo se ne može poimati kao

-časnička odora-, ili kao maska ili puki znak kojim se Bog služi da

bi tek nešto naznačio od onoga što u sebi sadrži njegova utjelovljena

Riječ. Nasuprot tome, upravo u Kristovu čovještvu Logos izražava

što se nikako nije moglo izraziti na tako savršen način, tj. svoju

istobitnost s Ocem na razini biti i različnost s njime na razini naravi,

s jedne strane, i, s druge, istobitnost s čovjekom na razini naravi

i različnost od njega na razini biti. Osim toga, utjelovljeni Logos

ostvaruje ono spasenje koje je Otac od vijeka želio podariti čovjeku

tako što ga čini sudionikom svojega trojstvenog života.

Božje samodarivanje i postajanje; Isus kao egzistencija Logosa u svijetu; imanentno Trojstvo i Trojstvo u ekonomiji spasenja; Božja -samointerpretacija- Selbstauslegung u povijesti spasenja; Rahnerovo poimanje pojmova vječnosti i vremena; Kristovo utjelovljenje kao -sakrament-simbol- Božje ljubavi u svijetuAutor: Ivan Antunović - ; Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu Jadranka Adžić - ; Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados