Tri župe Splitsko-makarske biskupije: Vidonje, Ruda i Drvenik u vihoru rata i poraća 1941.-1950.Reportar como inadecuado
Tri župe Splitsko-makarske biskupije: Vidonje, Ruda i Drvenik u vihoru rata i poraća 1941.-1950. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.46 No.3 October 2011. -

Politički, društveni i vjerski život te materijalna stradanja i

stradanja ljudi za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u poraću u

tri župe Splitsko-makarske biskupije, u Župi sv. Ivana Krstitelja,

danas Srca Isusova i Marijina u neretvanskim Vidonjama, u Župi sv.

Jurja na otoku Drveniku, u Župi sv. Martina u Rudi, kao i u cijeloj

Biskupiji, samo su uzgredno poznati znanstvenoj i ostaloj javnosti.

Razlog leži ponajviše u nedostatku sustavnoga istraživanja, ali

i političko-ideološkom pritisku na javnost i istraživače sve do

demokratskih promjena u Hrvatskoj. Brojne osobe i ustanove,

pa i one visokoznanstvene, traumatična ratna i poratna zbivanja

pretvorili su u strogo nadzirane i tabu teme. Raspadom komunističke

ideologije nestali su pritisci i kontrolirani strah, što je bio preduvjet za

otvaranje arhiva, nakon čega se situacija počela polagano mijenjati. U

kontekstu rečenog vrlo su zanimljive tri ratne kronike župa: Vidonje,

Drvenik i Ruda, u znanstvenom smislu gotovo zanemarene, koje su

na svu sreću sačuvane i koje zorno ilustriraju teška ratna i poratna

vremena u spomenutim župama i Splitsko-makarskoj biskupiji.

Drugi svjetski rat; poraće; Splitsko-makarska biskupija; Župa sv. Ivana Krstitelja; Srca Isusova i Marijina - Vidonje; Župa sv. Jurja - Drvenik; Župa sv. Martina - Ruda; župna kronikaAutor: Josip Dukić - orcid.org-0000-0002-8742-8661 ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados