Pastoralna skrb za psihički oboljele osobe. Temeljne odredniceReportar como inadecuado
Pastoralna skrb za psihički oboljele osobe. Temeljne odrednice - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.46 No.3 October 2011. -

Pastoral bolesnika jedno je od najzahtjevnijih područja

djelovanja Katoličke Crkve. Na tom se području ostvaruje skrb za

sve kategorije bolesnih osoba, kako fizički, tako i psihički oboljelih.

Pritom Crkva prvotno djeluje na duhovnom planu, tj. na ostvarivanju

spasonosnog i skladnog susreta čovjeka s Bogom. Briga za psihički

oboljele osobe u sklopu pastorala bolesnika posebno je područje

djelovanja unutar kojega Crkva sa svojom pastoralnom prisutnošću,

prije svega, duhovno krijepi i pomaže oboljele osobe, poštujući

mogućnosti koje je moguće ostvarivati, u skladu sa životnim

odrednicama u kojima se te osobe nalaze. U ovom se radu, na

teološko-prosudbeni način, izlažu i razrađuju temeljne odrednice

pastorala bolesnika s obzirom na psihički oboljele osobe. Polazi se

od razlaganja utemeljujućih postavki pastoralnog djelovanja Crkve

u odnosu na sve kategorije bolesnika, potom se izlažu specifičnosti

i zahtjevnosti pastoralnog pristupa u odnosu na psihički oboljele

osobe, razrađuje se zatim pitanje suodnosa pastoralnih subjekata

u pastoralu bolesnika, imajući pred očima prvotnu odgovornost

biskupa i njihovih suradnika prezbitera, ali i suodgovornost vjernika

laika u prvom redu liječnika i medicinskog osoblja; na kraju se

razrađuju i određene mogućnosti djelovanja koje tek treba snažnije

aktualizirati u našoj pastoralnoj praksi. U radu se obrađuju teme

vezane uz pastoral psihički bolesnih osoba, imajući prvotno pred

očima situaciju u Republici Hrvatskoj.

Crkva; pastoral; svećenik; bolesnik; psihička bolestAutor: Nikola Vranješ - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Područni studij teologije u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados