Alojzije Čondić, Društvene okolnosti i pastoralni rad u Hrvatskoj od 1945. do 1952. godine na temelju pastirskih pisamaReportar como inadecuado
Alojzije Čondić, Društvene okolnosti i pastoralni rad u Hrvatskoj od 1945. do 1952. godine na temelju pastirskih pisama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.46 No.3 October 2011. -

Pisac u članku prikazuje društveno-kulturne okolnosti u doba

komunističke vladavine od svibnja 1945. do godine 1952., posvješćujući

njezin utjecaj na pastoral. Služeći se povijesnoprosudbenim

načinom, raščlanjuje nekoliko biskupskih pisama iz tog mračnog

razdoblja, na temelju kojih prosuđuje odnos državne uprave u bivšoj

državi i Crkve. U prvom dijelu raščlanjuje Pastirsko pismo iz 1945.,

a u drugomu se osvrće na upute nad-biskupa Bonefačića i Stepinca

u odnosu na partijski zakon o ženidbi iz 1946. godine. U trećemu

dijelu donosi biskupsko pismo predsjedniku Titu, prikazujući odnos

vlasti prema Crkvi i narodu. Premda u članku upućuje na određenu

povezanost komunističkoga i današnjega društvenoga ustroja, na

koncu izvodi dublji bogoslovno-pastoralni osvrt.

biskupi; Crkva; komunizam; pastoralni rad; progoni; vlastAutor: Alojzije Čondić - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados