IZVJEŠĆE O ARHEOLOŠKOM NADZORU I ZAŠTITNOM ISTRAŽIVANJU NA PROSTORU IZGRADNJE ŠKOLSKEŠPORTSKE DVORANE U SENJUReportar como inadecuado
IZVJEŠĆE O ARHEOLOŠKOM NADZORU I ZAŠTITNOM ISTRAŽIVANJU NA PROSTORU IZGRADNJE ŠKOLSKEŠPORTSKE DVORANE U SENJU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.22 No.1 December 1995. -

Tijekom razdoblja lipanj - rujan 1995. djelatnici i suradnici Gradskog muzeja Senj vršili su arheološki nadzor i zaštitna istraživanja na prostoru izgradnje školskešportske dvorane u Senju. tj. na lokalitetu Stela na kojem su već ranije ustanovljeni dijelovi rimskodobnogakupališnog kompleksa. Vršeći iskop teškom mehanizacijom i ne pridržavajući se zakonskih odredaba, izvođač građevinskih radova devastirao je ovo vrijedno arheološko nalazište. Arheološka istraživanja svela su se na na istraživanje poteza zidova ili dijelova objekata preostalih nakon naleta mehanizacijom, a njihovo prostorno povezivanje u građevinske cjeline nije bilo moguće. Istraživanjem je utvrđeno da su antički zidovi rađeni tipičnom rimskodobnom tehnikom uslojavanja pačetvorinastog kamenja, zaravnjenog lica, u čvrstu vapnenu žbuku s očitom tendencijom vodoravnog uslojavanja tzv. opus incertum. Njihova pravilna orijentacija pokazuje da su objekti kojima su pripadali bili arhitektonski usklađeni u prostoru, a solidan način njihova temeljenja i gradnje, napose potez zida koji se uočio u krajnjem sjeveroistočnom dijelu iskopa, uz sporadičnu pojavu kockica mozaika na nivou podnice objekata, pokazuje da su neki od njih mogli imati i značajniju javnu namjenu. Posebna pozornost pri istraživanju posvećena je gradnji antičkih vodosprema dokumentiranih na prostoru izgradnje, i poglavito načinu temeljenja njihovih podnica, za što se ukazala prilika kada su porušeni mehanizacijom. Dokumentirane vodospreme rađene su vrlo solidno uz poštivanje svih poznatih tehničkih rješenja za gradnju takvih objekata u antici, a u kakvom su prostornom odnosu bili s okolnim objektima, nije se dalo ustanoviti. Na prostor« gradnje dokumentirani su i zidovi čija nemarnija tehnika zidanja i znatna razlika u debljini, iako imaju približnu istu orijentaciju, a temelji su im na istoj niveleti kao i rimskodobni, pokazuju da su kasniji, a zbog načina vršenja iskopa, osim pretpostavke da se radi ö zidovima kasnoantičkih ili srednjovjekovnih objekata podizanih na ovom prostoru nakon propasti rimskodobne Senije, ne može se reći ništa konkretnije. U ovo ne spadaju zidovi objekata koji su se ovdje nalazili do početka gradnje ili u nedavnoj prošlosti. Iscrpno izvješćujući o istraživanju, uz predočenje učinjene tehničke i foto-dokumentacije, autor zaključuje daje velika šteta stoje uništena veća antička građevinska cjelina, koja bi, da je stručno istražena, zasigurno dala vrijedne podatke za proučavanje procesa poleogeneze i urbanističkog razvoja antičke Senije i kasnije srednjovjekovnoga grada Senja.

ARHEOLOŠKOM NADZOR I ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA; ŠKOLSKAŠPORTSKA DVORANA U SENJUAutor: MIROSLAV GLAVIČIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados