Endodontsko liječenje geminiranog prvog lijevog gornjeg pretkutnjaka: prikaz slučajaReport as inadecuate
Endodontsko liječenje geminiranog prvog lijevog gornjeg pretkutnjaka: prikaz slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.3 September 2011. -

Morfološke nepravilnosti zuba izazov su svakom specijalistu endodoncije. Kako bi ih se uspješno lociralo i tretiralo, treba biti svjestan svih anatomskih varijacija korijenskih kanala. Svrha ovog prikaza jest opisati nekirurško liječenje prvog lijevoga maksilarnog premolara s geminacijom. Dvadesetogodišnja pacijentica poslana je na endodontski tretman prvog lijevoga maksilarnog premolara. Nakon kliničke i radiološke obrade specijalist endodoncije je dijagnosticirao nekrozu pulpe s kroničnim apikalnim parodontitisom te geminaciju zuba. Korijenski kanali obrađeni su instrumentima ProTaper Universal™. – za bukalni kanal odabran je F3, a za palatalni F4. Nakon toga osušeni su sterilnim papirnatim pointom i napunjeni tehnikom hladne lateralne kondenzacije gutaperkom ProTaper te punilom AH-plus. Na kontrolnom pregledu nakon dvanaest mjeseci zub je bio asimptomatičan i na radiološkoj slici nije se vidjela periapikalna radiolucencija. Treba istaknuti da se čak i kod zuba s iznimno kompleksnom morfologijom korijenskih kanala može postići

adekvatno cijeljenje bez komplikacija, ako se odaberu uobičajene endodontske metode bez kirurških zahvata.

korijenski kanal, liječenje; zubna pulpa, nekroza; periapeksni granulom; udvajanje; pretkutnjakAuthor: Carlos M Aguiar - ; Državno Sveučilište Pernambuco, Brazil Andréa C Câmara - ; Državno Sveučilište Pernambuco, Brazil

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents