Oralne lezije nalik pemphigusu vulgarisu prouzročene niklomReportar como inadecuado
Oralne lezije nalik pemphigusu vulgarisu prouzročene niklom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.3 September 2011. -

U literaturi je zabilježen samo jedan slučaj oralnog pemfigusa za koji se kao uzrok navodi nikal. U ovom prikazu opisali smo deskvamativni gingivitis kod 49-godišnjeg muškarca. Lezija se nalazila u prednjoj regiji mandibule koja je bila u kontaktu s keramičkim krunicama i mostovima. Osim tog oštećenja pronađene su i opsežne ulceracije u području lijeve i desne obrazne sluznice. Nakon godine dana liječenja lezije se nisu povukle. Uklanjanjem krunica i mostova te jakim topikalnim kortikosteroidima postignut je zadovoljavajući rezultat. Dentalna legura ispitivala se nakon toga metalurgijskim tehnikama. Rezultati su pokazali da je njezin glavni sastojak nikal. Patohistološki

test i test imunofluorescencije potvrdili su dijagnozu pemphigus vulgaris. To nas je navelo na zaključak da pacijent boluje od lezija nalik na pemphigus vulgaris izazvanih niklom.

oralna sluznica, Pemphigus vulgaris; zubne legure, nikalAutor: Kobkan Thongprasom - ; Zavod za oralnu medicinu, Stomatološki fakultet Sveučilišta Chulalongkorn, Bangkok 10330, Thailand Chon

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados