Marsupijalizacija keratocističnog odontogenog tumora mandibule: suvremena dilemaReportar como inadecuado
Marsupijalizacija keratocističnog odontogenog tumora mandibule: suvremena dilema - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.3 September 2011. -

Autori predstavljaju rezultate liječenja keratocističnog odontogenog tumora KCOT-a čeljusti kirurškim postupkom marsupijalizacije u kontekstu suvremenih dilema koje se o tom problemu mogu naći u literaturi. Na temeljno pitanje, može li marsupijalizacija biti konačan postupak u liječenju KCOT-a, još se ne može sa sigurnošću odgovoriti ni na osnovi podataka iz literature ni pozitivnih podataka predstavljenih u radu. Prikaz nešto promijenjenih rezultata liječenja uzorka iz ranije publiciranog rada i dvaju slučajeva nakon toga izvješća, autorima daju za pravo tvrditi da je marsupijalizacija metoda izbora, s vjerojatnošću da bude i konačan postupak u liječenju KCOT-a. Prema suvremenim podatcima iz literature traži se i nadalje višegodišnje postoperativno praćenje pacijenata i primjena dodatnih sredstava liječenja kako bi se spriječili recidivi.

Gorlin-Goltz sindrom; odontogena keratocista; donja čeljust; marsupijalizacija; kirurški postupakAutor: Ana KOTARAC KNEŽEVIĆ - ; Zavod za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska Spomenka Manojlov

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados