Originalni „V- režanj za endodontsko-kirurško zbrinjavanje kroničnoga periapikalnog procesaReportar como inadecuado
Originalni „V- režanj za endodontsko-kirurško zbrinjavanje kroničnoga periapikalnog procesa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.3 September 2011. -

Svrha ovog istraživanja jest predstaviti i ocijeniti originalni režanj u „V- obliku kojim se liječnici koriste za kirurško-endodontsko zbrinjavanje kroničnoga periapikalnog procesa. Sudjelovalo je 55 pacijenata dobroga općeg zdravlja. Svi su upućeni u Zavod za oralnu kirurgiju zbog endodontsko-kirurškog zbrinjavanja maksilarnih zuba. „V- režanj se primijenio u svim slučajevima. Kirurška tehnika je zasebno opisana. Svako kirurško polje provjereno je nekoliko puta tijekom postupka. Klinički intraoperativni i postoperativni nalazi govore u prilog individualnosti vestibularnog „V- režnja kod endodontsko-kiruških zbrinjavanja kroničnih periapikalniih procesa. Postupak je jednostavan, što je pridonijelo atraumatskoj retrakciji s dostatnom krvnom opskrbljenošću te repoziciji režnja sa samo nekoliko šavova. Čak i bez premedikacije, oko 65,4 posto pacijenata nije osjećalo bolove. Blaga oteklina kirurškog polja bila je prisutna u svim slučajevima. Cijeljenje je bilo potpuno, bez znakova retrakcije i dehiscijencije.

periapeksne bolesti; oralna kirurgija; kirurški režanjAutor: Marina Kacarska - orcid.org-0000-0001-9580-4236 ; Sveučilišni stomatološki centar -St. Pantelejmon-, Skopje, Makedonija Jugosl

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados