Učinak fluoridirane paste za zube na remineralizaciju cakline i mikrotvrdoću nakon demineralizacije in vitroReportar como inadecuado
Učinak fluoridirane paste za zube na remineralizaciju cakline i mikrotvrdoću nakon demineralizacije in vitro - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.3 September 2011. -

Svrha: Svrha rada bila je procijeniti utjecaj komercijalnih pasta za zube s različitom formulom fluorida na remineralizaciju površine cakline. Materijali i metode: Pripremljeni su caklinski blokovi te, uz hlađenje vodom, polirani karborundnim diskovima različite finoće 320, 600 i 1200 grita. Nakon toga su nasumce podijeljeni u sedam skupina. Uzorci su bili izvrgnuti svakodnevnom režimu koji se sastojao od dvaju jednominutnih četkanja – jednim nakon šestosatne demineralizacije i drugim nakon remineralizacije u umjetnoj slini u trajanju od 18 sati. Tijekom izmjene pH-ciklusa svaka od sedam skupina tretirana je različitim pastama za zube: fluoridnim pastama Sensodyne Rapid 1040 ppm NaF, Colgate Total 1100 ppm NaF, Parodontax fluoride 1400 ppm NaF, Sensodyne fluoride 1400 ppm NaF, Pronamel Sensodyne 1450 ppm NaF, Elmex-GABA international 1250 ppm F Amine fluoride i pastom bez fluorida Detartrine Septodont. Mikrotvrdoća površine SMH uzoraka izmjerena je Shimadzovim mikrodurimetrom HMV–2000 50 g, 490,3 mN. 10 s na početku istraživanja i nakon dvanaestodnevne primjene pH-režima. Rezultati: U svim skupinama uzoraka tretiranima fluoridnim pastama ustanovljen je porast SMH u odnosu prema ontrolnoj skupini. Pronamel, Sensodyne F, Sensodyne Rapid i Colgate Total statistički su nakon dvanaestodnevnog pH-režima bili superiorniji od ostalih fluoridnih pasta i onih bez fluorida kojima su se koristili sudionici u kontrolnoj skupini. Vrijednosti mikrotvrdoće cakline nakon 12 dana tretmana Parodontaxom u odnosu na početak pokazale su povećanje SMH, ali nije bilo statističke značajnosti p>0,05. Zaključak: Dobiveni rezultati pokazuju da paste s visokim sadržajem fluorida 1450 ppm u eksperimentalnim uvjetima učinkovito sprječavaju demineralizaciju.

zubna caklina; fluoridacija; pasta za zube; zub, demineralizacija; testovi tvrdoćeAutor: Vesna Ambarkova - ; Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Skoplju, Makedonija Kris

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados