Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - betonReport as inadecuate
Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.63 No.07. July 2011. -

U radu se opisuje iznalaženje analitičkog modela vremenske popustljivosti spoja spregnute konstrukcije drvo - beton opterećene konstantnom silom, odnosno reološkog modula klizanja spajala. Analitički model je temeljen na rezultatima eksperimentalnih istraživanja reološkog ponašanja kompozita drvo - beton spregnutog moždanicima naročite vrste, tj. ponašanje pri dugotrajnom konstantnom opterećenju. Rezultati su opisani analitičkim modelom primjenom programskog paketa Mathematica.

spregnuta konstrukcija; drvo - beton; analitički model; vremenska popustljivost; moždanici; modul klizanjaAuthor: Silva Lozančić - Stjepan Takač - Mirjana Bošnjak Klečina -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents