KONSTRUKCIJA UPITNIKA PRETJERANOG SAMOPOUZDANJA I MOGUĆNOST NJEGOVE PRIMJENE U PODRUČJU SPORTAReportar como inadecuado
KONSTRUKCIJA UPITNIKA PRETJERANOG SAMOPOUZDANJA I MOGUĆNOST NJEGOVE PRIMJENE U PODRUČJU SPORTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian sports medicine journal, Vol.26 No.1 July 2011. -

U svakodnevnom se životu daju percipirati neki

karakteristični stavovi pojedinaca, koji se mogu opisati

kao pretjerano samopouzdanje. Riječ je o

samouvjerenosti koja nije podudarna s realističnom

procjenom vlastitih karakteristika, odnosno sposobnosti i

vještina u različitim područjima života. Da bi se pokušalo

teorijski rastumačiti pretjerano samopouzdanje, krenulo

se od pretpostavki koje daju psihoanaliza obrambeni

mehanizmi ličnosti, te koncept precjenjivanja točnosti

rješavanja postavljenih zadataka «overconfidence».

Cilj istraživanja bio je utvrditi postoji li relativno

jedinstveni skup međusobno povezanih karakteristika

koji bi se mogao opisati kao pretjerano samopouzdanje.

Ispitan je prigodni uzorak od 197 sudionika oba

spola, heterogenih zanimanja te stupnjeva obrazovanja.

Sastavljena je preliminarna verzija Upitnika pretjeranog

samopouzdanja.

Upitnik je pokazao zadovoljavajuću pouzdanost.

Također, utvrdili smo da tri dobivene dimenzije upitnika

značajno razlikuju sudionike u odnosu na spol ali ne i

stručnu spremu. Dimenzije pak nisu bile značajno

povezane s demografskim varijablama.

Upitnik je pokazao zadovoljavajuće metrijske

karakteristike. Pretpostavljena je mogućnost primjene

konstrukta u području sporta i dane su smjernice za

buduća istraživanja.

konstrukt; pouzdanost; povezanost; sportAutor: Joško Sindik - ; Institute for Anthropological Research, Zagreb, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados