PROMJENE ODNOSAANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA UNUTAR 6-MJESEČNOG PERIODA KOD PLIVAČA ADOLESCENATAReport as inadecuate
PROMJENE ODNOSAANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA UNUTAR 6-MJESEČNOG PERIODA KOD PLIVAČA ADOLESCENATA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian sports medicine journal, Vol.26 No.1 July 2011. -

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike u nekim

antropometrijskim karakteristikama i motoričkim

sposobnostima kod dječaka starosti 14-15 godina tijekom

razdoblja od 6 mjeseci. Podaci dobiveni ovim

istraživanjem dati će odgovor da li je promatrana

kronološka dob adekvatna za intenziviranje treninga u

vodi i na suhom. U tu svrhu izmjereno je 39 plivača

zagrebačkih plivačkih klubova starosti 14-15 godina sa

baterijom od 23 antropometrijske dimenzije koje

obuhvaćaju dužine kostiju, širine kostiju, volumen i masu

tijela i potkožno masno tkivo. Za procjenu motoričkih

sposobnosti izmjereno je 10 testova. Deskriptivni

satistički pokazatelji ukazuju na izuzetno veliku

varijabilnost vrijednosti svih mjerenih karakteristika i

sposobnosti od kojih neki pokazuju nepravilnu

distribuciju rezultata. Studentovim T-testom za zavisne

uzorke je utvrđeno da sve mjere dužine kostiju, širine

kostiju i volumena i mase tijela pokazuju statistički

značajne razlike u smislu porasta vrijednosti. Mjere

potkožnog masnog tkiva se smanjuju i to statistički

značajno na ekstremitetima dok nabori na trupu ne

pokazuju statistički značajnu razliku. Kod analize razlika

rezultata motoričkih testova, ekstenzija leđa, čučnjevi u

60 sekundi i iskret palicom ne pokazuju statističku

značajnost dok ostali pokazuju statistički značajne razlike

između prvog i drugog mjerenja p 0,05

Kanonička analiza prvog i drugog mjerenja ukazuje

da unutar svakog mjerenja postoji jedan statistički

značajan par faktora između ova dva skupa varijabli

p 0.05. Međutim, struktura pojedinih faktora ukazuje

da je došlo do značajnih promjena u odnosima dva

promatrana skupa varijabli.

plivanje; adolescenti; morfologijaAuthor: Goran Leko - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Klara Šiljeg - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Da

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents