ETIOLOGIJA OZLJEDA KOD NOGOMETAŠA 1. HNLReport as inadecuate
ETIOLOGIJA OZLJEDA KOD NOGOMETAŠA 1. HNL - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian sports medicine journal, Vol.26 No.1 July 2011. -

Cilj istraživanja bio je identificirati specifične

okolnosti te neposredne tehničko-taktičke uzročnike

ozljeda u procesu sportskog treninga i elitnog natjecanja

hrvatskog nogometa. Istraživanje je provedeno na uzorku

od 175 nogometaša iz 7 klubova Prve hrvatske nogometne

lige početkom sezone 2010-2011 Prvenstva Hrvatske.

Nogometaši su ispitivani neposredno prije početka

redovitih treninga putem pisanih anketnih upitnika.

Rezultati ukazuju da se 40% svih ozljeda pojavljuje

tijekom jesenskog natjecateljskog perioda. Pojava ozljede

u dominantnom se postotku od 60% se veže uz trenažno

opterećenje. Najviši postotak ozljeđivanja igrača tijekom

ekipnog djelovanja zabilježen je u fazi postavljene obrane

26%. Sa stajališta posjeda lopte, igrači su u najvećem

riziku od ozljeđivanja za vrijeme neposrednog kontakta s

loptom ili direktne borbe za nju. U 70% slučajeva ozljeda

je nastala uslijed različitih tipova tjelesnog sraza sa

protivnikom. U okviru preventivnih mjera, provedba

trenažnog procesa trebala bi se odvijati u uvjetima

kontroliranog opterećenja s ciljem smanjenja udjela

treningom prouzročenih ozljeda. Broj ozljeda nastalih

direktnim tjelesnim srazom s protivnikom značajno je viši

u odnosu na zapadnoeuropske lige te ukazuje na potrebu

podizanja razine tjelesne otpornosti nogometaša i

taktičkog sazrijevanja stručnih timova.

ozljede; nogomet; dijagnostika; prevencijaAuthor: Ivan Radman - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Valentin Barišić - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagr

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents