Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednostiReportar como inadecuado
Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.41 No.2 August 2011. -

U tekstu se postavlja pitanje jesu li društvene posljedice »prijelaza u kapitalizam« društveno i ekonomsko raslojavanje, nepostojanje društvenog konsenzusa o poželjnim društvenim vrijednostima i dr. utjecale na modernizacijsko zaostajanje hrvatskoga društva na vrijednosnoj razini. Za odgovor na ovo pitanje istražuje se kompatibilnost vrijednosnih orijentacija učenika srednjih škola socijaliziranih u tranzicijskom razdoblju u Hrvatskoj s vrijednosnim tipovima karakterističnim za Inglehartov model modernizacije vrijednosti, uključujući razlike prema rodu i regionalnoj razvijenosti. Istraživanje vrijednosnih orijentacija provedeno je na reprezentativnom uzorku od 3471 učenika iz dviju hrvatskih županija Ličko-senjska i Primorsko-goranska županija. Pritom je najprije izračunata hijerarhija ispitanih vrijednosti i njihova faktorska struktura, nakon čega su dvosmjernim analizama varijance ispitane regionalne i rodne razlike u vrijednostima učenika. Rezultati pokazuju da srednjoškolci socijalizirani u tranzicijskom razdoblju u Hrvatskoj prihvaćaju širok raspon vrijednosnih orijentacija, što podupire tezu da su se modernizacijski procesi u tranzicijskom razdoblju u Hrvatskoj odvijali na više kvalitativnih razina. Testiranje značajnosti razlika među različitim podskupinama regija x spol pokazuje da razvojni čimbenici utječu na promjene vrijednosnih stavova mladih, no da kulturno posredovan efekt roda relativizira njihov utjecaj. Autori opisano stanje objašnjavaju trajnom relevantnošću rodnih podjela u društvu koje ni u uvjetima suvremenih društvenih promjena ne gube na važnosti.

tranzicija; modernizacija; mladi; vrijednosti; regionalna razvijenost; rodne podjele; pluralizacijaAutor: Saša Puzić - ; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Petar Bezinović - orcid.org-0000-0002-2708-0018 ; Institut za dr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados