Empirijska verifikacija tipologije ateizmaReportar como inadecuado
Empirijska verifikacija tipologije ateizma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.41 No.2 August 2011. -

Temeljna ideja ovog rada jest da se ateističko uvjerenje – na sličan način kao i religijsko – može pojaviti u različitim oblicima i klasificirati na različite načine. U tu svrhu pokušalo se empirijski provjeriti hipotezu o postojanju sedam različitih tipova ateističkog uvjerenja. Tijekom 2008. godine provedeno je preliminarno znanstveno istraživanje metodom ankete na stratificiranome proporcionalnom kvotnom uzorku N = 353 studenata i studentica Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanje je pokazalo da je moguće govoriti o pet tipova ateista: racionalist, pozitivist, antiteist, sudbinist i štovatelj Više sile. Ateist racionalist apsolutno je siguran u nepostojanje Boga te smatra da je religija skup besmislenih postavki i logičkih nedosljednosti. Ateist pozitivist slijepo vjeruje u znanost i drži da će znanost jednog dana objasniti smisao svega postojećeg. Antireligijski orijentiran ateist ili antiteist nije zainteresiran za spoznajna pitanja, kao ni za pitanja smisla postojećeg; njega zanima društveno okruženje. On se obično druži s ateistima, smatrajući ih inteligentnijima od vjernika. Ateist sudbinist nije ni klasičan ateist niti je vjernik. Umjesto vjere u Boga on vjeruje u sudbinu, a objašnjenje svega što mu se događa traži u horoskopima i sličnim alternativnim izvorima objašnjenja vlastitog života i života ljudi oko sebe. Štovatelj Više sile spoznajni je relativist, koji vjeruje u postojanje Više sile. Zaključak je da je jedini »pravi« tip ateista ateist racionalist, dok su svi ostali samo različiti tipovi alternativnog uvjerenja, po strukturi analogni religijskom uvjerenju.

ateizam; tipovi ateista; ateist racionalist; ateist pozitivist; antiteist; ateist sudbinist; ateist štovatelj Više sileAutor: Benjamin Čulig - ; Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ksenija Klasnić - orcid.org-0000-0001-93

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados