DEONTOLOGIJA UČITELJA - TEMELJ PEDAGOŠKE ETIKEReport as inadecuate
DEONTOLOGIJA UČITELJA - TEMELJ PEDAGOŠKE ETIKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Informatologia, Vol.44 No.2 June 2011. -

Pedagoška etika posebno je tematsko područje ili disciplina unutar pedagogije. Ona predstavlja filozofsko utemeljenje pedagogije, ali i normativnu stranu filozofije odgoja. Pridržavanje moralnih načela prijeka je potreba u vršenju svakog zvanja, ta¬ko da svaka struka ima svoju deontologiju. Učiteljeva deontologija ukazuje na prava i dužnosti koje treba ispunjavati kao moralnoj obvezi učitelja, u ostvarivanju među¬ljudskih odnosa između učitelja i učenika.

pedagoška etika; filozofski temelji pedagogije; filozofija obrazovanja; moralni principi; deontologija, učitelj; učenikAuthor: Vladimir Rosić - ; Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents