ETNIČKA PRIPADNOST KAO PREDIKTOR POTROŠAČKE ODBOJNOSTI U MULTIKULTURNOM KOMUNIKACIJSKOM KONTEKSTU POSLIJERATNE BOSNE I HERCEGOVINEReportar como inadecuado
ETNIČKA PRIPADNOST KAO PREDIKTOR POTROŠAČKE ODBOJNOSTI U MULTIKULTURNOM KOMUNIKACIJSKOM KONTEKSTU POSLIJERATNE BOSNE I HERCEGOVINE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Informatologia, Vol.44 No.2 June 2011. -

Koncept potrošačke odbojnosti, Klein, Ettenson i Morris 1998, 90 definirali su kao ostatak antipatije povezane s prethodnim ili trenutnim vojnim, političkim ili ekonomskim događajima. Potrošačka odbojnost u Bosni i Hercegovini BiH istraživana je anketnim ispitivanjem na reprezentativnom uzorku n=1000 na razini cijele države. Metodologijski pristup odbojnosti zasnovan je na osobnoj percepciji ispitanika o ulozi razmatranih zemalja u ratu u BiH. Zemlje razmatrane u istraživanju ujedno su i najvažniji vanjskotrgovinski partneri BiH: Hrvatska, Srbija, te EU kao regija. Rezultati ovog istraživanja pokazuju kako se građani BiH, koji pripadaju različitim etničkim skupinama, ne slažu oko pitanja uloge razmatranih zemalja u ratu u BiH. Pokazalo se, također, kako u multikulturnom kontekstu BiH etnička pripadnost ima određujuću utjecaj na razinu i smjer potrošačke odbojnosti, koja opet bitno utječe na potrošačko vrednovanja razmatranih zemalja kao i njihovih proizvoda.

potrošačka odbojnost; etnička pripadnost; evaluacija proizvoda; volja za kupnjomAutor: Marija Čutura - ; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados