HOĆE LI MOSTAR OSTATI KOMUNIKACIJSKI PODIJELJEN GRADReport as inadecuate
HOĆE LI MOSTAR OSTATI KOMUNIKACIJSKI PODIJELJEN GRAD - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Informatologia, Vol.44 No.2 June 2011. -

Petnaest godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, kao multietničkoj zemlji s tri konstitutivna naroda, posljedice su rata vrlo uočljive. Situacija u Mostaru, kao tipičnom primjeru grada s različitim etničkim skupinama suprotstavljenima u ratu, jasno oslikava dugotrajnost posljedica ratnih sukoba. Istraživanje je, metodom ankete, obuhvatilo 514 studenata u Mostaru. Pokušava se utvrditi u kojoj su mjeri etničke podjele u Mostaru prisutne u svijesti mladih ljudi, kakvi su njihovi stavovi o suživotu te kako na te stavove utječe izloženost nekom od izravnih ratnih stradanja. Socijalna distanca mladih postaje razumljivija ako uzmemo u obzir izloženost izravnim stradanjima ispitanika i njihovih bližnjih. Petina nema prijatelja druge nacionalnosti, četvrtina rijetko zalazi u klubove na suprotnoj obali Neretve, više od trećine uopće rijetko zalazi na drugu obalu i ni u kojem slučaju nije spremno stupiti u vezu s djevojkom-mladićem druge etničke pripadnosti, a 40% je onih kojima smeta da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom druge nacionalnosti. Pa ipak, dvije trećine studenata suglasno je s tvrdnjom da su podjele duboko u svijesti ljudi, ali da će se to stanje poboljšati.

etničke podjele; poslijeratni Mostar; posljedice rata; socijalna udaljenost; studentski stavovi i vjerovanjaAuthor: Šime Pilić - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska Mateja Bošnjak - ; Odsjek z

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents