Mogućnosti uspostave sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u HrvatskojReportar como inadecuado
Mogućnosti uspostave sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Trends and Economic Policy, Vol.21 No.127 July 2011. -

Polazeći od pretpostavke da je turizam danas značajan segment hrvatskog gospodarstva, dok bi se u budućnosti – prvenstveno s obzirom na ekološki aspekt – mogao pretvoriti u prijetnju i ograničenje ukupnom gospodarskom rastu i razvoju, u radu se ispituju mogućnosti uspostave sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u Hrvatskoj. Ukratko su prikazani relevantni međunarodni metodološki okviri, analizirani su postojeći izvori statističkih podataka u Hrvatskoj te je ocijenjena njihova primjerenost za uspostavu sustava pokazatelja. Dane su i preporuke za konkretnu izgradnju sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u Hrvatskoj.

održivost; turizam; HrvatskaAutor: Ivan Kožić - Josip Mikulić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados