Ocjenjivanje efikasnosti hrvatskih županija u turizmu primjenom analize omeđivanja podatakaReportar como inadecuado
Ocjenjivanje efikasnosti hrvatskih županija u turizmu primjenom analize omeđivanja podataka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Trends and Economic Policy, Vol.21 No.127 July 2011. -

U ovom se radu analizira turistička efikasnost hrvatskih županija pomoću analize omeđivanja podataka AOMP. Cilj je identificirati efikasne županije koje predstavljaju ogledne primjere turističkog poslovanja benchmarking kao i neefikasne županije čiju neefikasnost treba odgovarajućim mjerama minimizirati. Usporedba rezultata primjene modela s konstantnim i varijabilnim prinosima dala je prednost korištenju BCC modela, pri čemu je izabran model koji je usmjeren na outpute. Utvrđeni su izvori i iznosi neefikasnosti za svaki input i output, te su dane smjernice za poboljšanja. Na kraju je osnovni model proširen i analizom prozora u kojoj se efikasnost prati tijekom pet godina, i to kroz jedno petogodišnje i pet jednogodišnjih razdoblja.

efikasnost; turizam; analiza omeđivanja podataka; BCC model; analiza prozora; HrvatskaAutor: Danijela Rabar - Sanja Blažević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados