Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećimaReportar como inadecuado
Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIV No.1 July 2011. -

U radu se analiziraju problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima na temelju

provedenih istraživanja u hrvatskim poduzećima 2004., 2005. i 2006. godine. Rezultati istraživanja

pokazuju da se problemi pri implementaciji strategije pojavljuju s jednakim intenzitetom bez obzira na

karakteristike poduzeća veličina, starost i životni ciklus industrije te da su ključni problemi u procesu

implementacije strategije: loša komunikacija razmjena informacija između zaposlenika i organizacijskih

jedinica odgovornih za proces implementacije strategije, neusklađivanje organizacijske strukture s

definiranom strategijom, nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa

implementacije, neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije strategije, nedefinirani

jasni operativni planovi i upute za provođenje implementacije strategije i nedovoljno jasno definirane

odgovornosti i ovlaštenja zaposlenika ključnih za implementaciju strategije.

implementacija strategije; problemi procesa implementacije; hrvatska poduzećaAutor: Tomislav Radoš -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados