Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje sezonskih radnikaReportar como inadecuado
Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje sezonskih radnika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIV No.1 July 2011. -

Cilj je rada poboljšati postojeću organizaciju rada, što bi kao rezultat trebalo pridonijeti uspješnosti

poslovnog procesa te u konačnici smanjiti troškove tvrtke. U radu je predložena promjena organizacijske

strukture s ciljem boljeg i efikasnijeg korištenja raspoloživih resursa unutar tvrtke. Budući da postojeća

organizacija i sistematizacija radnih mjesta ne udovoljava vremenu u kojem živimo, postoji potreba za

novom sistematizacijom koja bi obuhvatila sve promjene koje su se dogodile tijekom godina, pa i promjene

koje bi uslijedile radi daljnjeg razvoja tvrtke. Organizacija i vođenje tvrtke te reorganizacija i primjena

nove sistematizacije potrebna je da bi tvrtka mogla redovito prilagođavati poslovne aktivnosti jer se uvjeti

u djelatnostima u kojima djeluje ubrzano mijenjaju. Novom sistematizacijom ne bi se mijenjao broj sektora,

nego je potrebno postojeće kadrove pravilno rasporediti i time bi se izbjeglo zapošljavanje prevelikoga

broja sezonskih radnika. Pri određivanju nove organizacijske strukture potrebno je voditi računa o vrsti,

načinu poslovanja, strukturalnim varijablama podjela rada, jedinstvo zapovijedi, vlast i odgovornost,

raspon kontrole, podjela na poslovne jedinice i dr

Očekuje se doprinos organiziranju i sistematiziranju

radnih mjesta, poboljšanju kvalitete rada, brzine i učinkovitosti. Rezultat bi trebao biti organizirana tvrtka

prema standardima koji su prilagođeni vremenu u kojem živimo.

organizacijska struktura; sistematizacija; radna mjesta; sezonski radnici; ljudski potencijali; poslovne jediniceAutor: Zoran Pandža - Ljubo Đula - Srđan Petrić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados