Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodajiReportar como inadecuado
Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIV No.1 July 2011. -

Rad se bavi modeliranjem sustava zasnovanih na znanju s ciljem povećanja kvalitete odlučivanja u segmentu

veleprodaje. Ekspertni sustavi, kao tehnika sustava zasnovanih na znanju, računalni su programi

koji se služe znanjem eksperta iz nekoga specijaliziranog područja u svrhu potpore odlučivanju. U radu je

dan pregled prethodnih istraživanja upotrebe sustava zasnovanih na znanju u prodaji, kao i mogućnosti

njihove prilagodbe potrebama i preferencama korisnika. U cilju provjere tih mogućnosti dizajniran je

eskpertni sustav za donošenje odluke o odobrenju prodaje robe određenom kupcu u veleprodaji. Predložena

baza znanja ekspertnog sustava koristi se produkcijskim pravilima. S pomoću ljuske programa

Exsys Corvid izgrađen je ekspertni sustav koji je u testnoj fazi pokazao da je njegovom uporabom moguće

ubrzati proces prodaje unutar tvrtke i povećati učinkovitost prodajnog poslovanja. U radu su analizirane

neke prednosti i nedostatci uporabe takvih sustava

sustavi zasnovani na znanju; ekspertni sustavi; prodaja; osiguranja plaćanja; umjetna inteligencija; baza znanja; mehanizam zaključivanjaAutor: Damir Ivković - Marijana Zekić-Sušac -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados