Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnikaReportar como inadecuado
Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIV No.1 July 2011. -

Za nesmetano funkcioniranje tržišnoga gospodarskog sustava od izuzetnog je značenja da svaki njegov

podsustav: poslovni subjekt, gospodarski subjekt, poduzetnik… bude likvidan i solventan. I ne samo to!

Veoma je značajno da održavanje kontinuiteta likvidnosti i solventnosti poduzetnika omogućuje i ostvarenje

ciljeva gospodarskog sustava u cjelini.

Likvidnost i solventnost poduzetnika međusobno su uvjetovane i povezane.

Nema kod poduzetnika odluke koja u isto vrijeme nije odluka u pozitivnom ili negativnom smislu ne

dotiče pitanje likvidnosti i solventnosti poduzetnika. Isto tako i svaka odluka koja umanjuje ili povećava

likvidnost i solventnost, ima za posljedicu određeni učinak na cjelokupno poslovanje poduzetnika.

Likvidnost poduzetnika je sposobnost njegove nenovčane imovine da se u relativno kratkom roku i

bez gubitaka pretvori u gotov novac.

Solventnost poduzetnika je njegova sposobnost da raspoloživim novcem podmiri sve svoje dospjele

dugove u rokovima njihova dospijeća.

imovina; likvidnost; nelikvidnost; solventnost; novac; dugovi; insolventnost; poduzetnik; koeficijent obrtanja; novčana točka pokrićaAutor: Marina Proklin - Jasna Zima -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados