Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganjaReportar como inadecuado
Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIV No.1 July 2011. -

Posljednjih nekoliko desetljeća veliki broj zemalja, kako razvijenih, tako i onih u razvoju, uključio se u

tokove inozemnih izravnih ulaganja. I dok su još do nedavno investicije išle gotovo isključivo od razvijenih

prema manje razvijenim zemljama, od kraja 20. stoljeća zemlje u razvoju postaju sve značajniji ulagači u

inozemstvo. Jedan broj zemalja imao je više uspjeha u privlačenju inozemnoga poduzetničkog kapitala od

drugih. Postavlja se pitanje zbog čega i koji su najznačajniji čimbenici koje ulagači uzimaju u obzir prilikom

izbora inozemne lokacije u koju će investirati. U radu se prezentiraju rezultati inozemnih istraživanja

s tim u vezi i uspoređuju s rezultatima dva empirijska istraživanja koja su autori proveli u Hrvatskoj.

inozemna izravna ulaganja; kapital; lokacije za ulaganje; investiranjeAutor: Duško Pavković - Draženka Ćosić - Sanja Stojsavljević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados