Izvozna konkurentnost Primorsko-goranske županijeReport as inadecuate
Izvozna konkurentnost Primorsko-goranske županije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIV No.1 July 2011. -

S ciljem postizanja višeg nivoa izvozne konkurentnosti, neophodno je identificirati prednosti te prepreke

s kojima se suočavaju uvoz i izvoz Primorsko-goranske županije. Za male ekonomije poput Hrvatske,

izvozna konkurentnost je ključ održivoga rasta i vitalnosti gospodarske aktivnosti. Pravilnim iskorištavanjem

prednosti te minimiziranjem rizika kreira se povoljna klima za povećanje investicijskih aktivnosti i

zaposlenosti, minimiziraju se troškovi, raste produktivnost. Izvoz također omogućuje domaćoj proizvodnji

da dosegne učinke ekonomije obujma. Prethodno navedene posljedice nedvojbeno rezultiraju gospodarskim

razvojem. Područje proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava, na čelu s brodogradnjom, bilježi

suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni Primorsko-goranske županije upravo zbog njezinih komparativnih

prednosti. Međutim egzistiraju strukturalni problemi koji slabe izvoznu konkurentnost najpropulzivnije

izvozne grane. Primorsko-goranska županija je zabilježila strelovit rast u djelatnostima poput trgovine i

prerađivačke industrije zahvaljujući povoljnom poslovnom okruženju i poslovnom sektoru u proteklih

nekoliko godina. Međutim ne smije se isključiti stvoreni deficit pojedinih djelatnosti Primorsko-goranske

županije niti negativni financijski rezultati poduzeća proizašli iz nedovoljne konkurentnosti poduzeća.

izvozna konkurentnost; RCA indeks; neto izvoz RCA; gospodarska aktivnost Primorsko-goranske županije; međunarodna razmjenaAuthor: Dragoljub Stojanov - Heri Bezić - Tomislav Galović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents