PETOGODIŠNJI REZULTATI KAVEZNOG UZGOJA SOMA SILURUS GLANIS U JEZERU MODRACReport as inadecuate
PETOGODIŠNJI REZULTATI KAVEZNOG UZGOJA SOMA SILURUS GLANIS U JEZERU MODRAC - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.48 No.2 June 1993. -

U radu su izneseni petogodšnji rezultati i problematika kaveznog uzgoja soma u hidroakumulaciji Modrac. Jezero je površine 1 700 ha, dubine do 18 m, a nastalo je gradnjom brane na rijeci Spreči kraj Tuzle.

Fizikalnokemijski parametri vode varirali su u pogodnim granicama, osim u prvoj godini uzgoja, kada je zbog nagla zahlađenja došlo do inverzije vode, što je uzrokovalo drastično smanjenje koncentracije kisika i pomor ribe. S obzirom na temperaturu vode, razdoblje hranidbe riba kreće se od 155 do 174 dana. Za razliku od uzgoja u ribnjacima, hranidba traje od sredine svibnja do polovice listopada.

Gustoća nasada u kavezima iznosila je 9 do 32 kom-m3, a masa nasada od 2,35 do 6,39 kg-m3. Ukupni prirast ribe po m3 varirao je između 2,39 i 12,02 kg. Pojedinačni dnevni prirasti soma kretali su se od 2,77 do 5,83 grama. Tako skromni proizvodni rezultati posljedica su mnogih problema koji su se javljali u tijeku uzgoja, a najbitniji su neprikladna hrana i nedovoljna količina kvalitetnog mlađa.

Gubici ribe kretali su se od 1,54 do 34,1%, a nastali su zbog ihtioftirioze, kanibalizma, asfiksije i bježanja ribe iz kaveza nakon oštećenja mreža od štakora i vidri. Unatoč visokim gubicima nižim prirastima nego u ribnjacima, proizvodnja soma u kavezima zbog kvalitetnog mesa i izvoza na zapadno tržište osigurava ekonomsku rentabilnost.Author: Ivan Stević - ; Poljoprivredni fakultet, Osijek Ivan Bogut - ; Poljoprivredni školski centar, Osijek Anđelko Opačak - ; Poljo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents