Mezoefekti orografije na povećanje i razdiobu konvektivne oborine na području ZagrebaReportar como inadecuado
Mezoefekti orografije na povećanje i razdiobu konvektivne oborine na području Zagreba - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Meteorological Journal, Vol.17 No.17 December 1982. -

Sažetak: Prikazana je mezoanaliza sinoptičke situacije 6-9 lipnja 1979. i proučavani uzroci razdiobe oborine koja se, nasuprot srednjoj razdiobi za taj mjesec, javlja u nizini. Pokazano je da u uvjetno nestabilnoj atmosferi presudnu ulogu za jačanje konvekcije ima: 1. povećanje vlage u prizemnom graničnom sloju nakon prolaza

-pseudo-fronte- karakterizirane naglim povećanjem ekvivalentne potencijalne temperature, i 2. prizemna konvergencija, uvjetovana modifikacijom strujanja uslijed orografskih efekata.

Uvjeti za gibanje zračne mase oko ili preko planine, izraženi internim Froudovim brojem, ukazuju na tendenciju obilaženja struje oko planinske prepreke, kako u promatranoj situaciji tako i u normalnom stanju atmosfere za lipanj.

mezoanaliza; orografski efekti; razdioba oborine; konvekcija; stabilnost atmosfere; ZagrebAutor: Vesna Jurčec - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados