Sakramenti in specie i neki sakramentali u komparativnoj teologiji i praksiReportar como inadecuado
Sakramenti in specie i neki sakramentali u komparativnoj teologiji i praksi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.81 No.2 June 2011. -

Temeljno usmjerenje Drugoga vatikanskog koncila, koje sažeto izražava načelo: povratak k izvorima, istovremeno je značio povratak ranokršćanskom eklezijalnom iskustvu teologije sakramenata. Takav teološki smjer također je značio osjetno teološko približavanje kršćanskoga Istoka i Zapada, što je bio snažan vjetar u leđa ekumenskom pokretu. Motivirano tim duhom ovdje se predstavljaju pojedinačni sakramenti u komparativnoj teologiji i praksi s posebnim naglaskom na veliki zajednički teološki Sitz im Leben katoličkih i pravoslavnih sakramenata, unatoč mnogim vlastitim posebnostima i posebnim vlastitostima na objema stranama. Komparacija sakramenata potvrđuje jedinstvo u različitostima i opravdane različitosti u jedinstvu.

sakramenti in specie; pravoslavni kvazisakramenti; epiklezaAutor: Niko IKIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados