Od nužnosti nemogućnosti do izbora ljubavi teodicejsko traganje kao pitanje Božjega bića, na primjeru Moltmannova nauka o BoguReportar como inadecuado
Od nužnosti nemogućnosti do izbora ljubavi teodicejsko traganje kao pitanje Božjega bića, na primjeru Moltmannova nauka o Bogu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.81 No.2 June 2011. -

Općeljudsko iskustvo boli i trpljenja otvara se nužno u općeljudsko pitanje o smislu trpljenja, a za vjernika ono prelazi i u nezaobilazno pitanje opravdanja Boga pred činjenicom trpljenja. Zašto trpljenje i patnja? Kako Bog gleda na naša trpljenja? Dotiče li ga bol onih koje je iz ljubavi stvorio? Zato je pitanje trpljenja autentično i nezaobilazno teološko mjesto. Kao istinsko mjesto toga traganja Jürgen Moltmann prepoznaje nutarnje biće samoga Boga. Produbljujući nauk o Bogu traga za jedinim istinskim odgovorom o smislu trpljenja, za teološkim odgovorom. Ovaj rad prikazuje Moltmannov nauk o Bogu pod vidom traženja odgovora na pitanje trpljenja. Pritom se prepoznaju i iznose neke nutarnje zakonitosti njegove sveukupne teologije. Na početku rad donosi neka već poznata uporišta i poveznice Moltmannove teologije, ali kasnije prepoznaje i otkriva također i nove putove unutar teodicejskoga traganja, primjerice Moltmannov zaokret u mističnu teodiceju. Pritom se pokazuje da Moltmann novim traganjima ne daje odgovor na staro pitanje zašto trpljenje?, nego zapravo otvara novo pitanje gdje je Bog u trpljenju?, koje je prema njemu primjerenije stvarnoj potrebi čovjeka patnika i na koje, iz samoga Božjega bića, iz nutarnjega određenja Boga kao ljubavi, dolazi odgovor. Ovaj odgovor nudi čovjeku dostatnu mjeru razumijevanja ali i poziva da se vlastiti život stavi u službu mesijanske perspektive te bude već sada i ovdje zalaganje protiv zla i svih oblika trpljenja.

teodiceja; trpljenje; Božje trpljenje; Božja ljubav; mistika; MoltmannAutor: Marija PEHAR - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados