Verbum Domini - Riječ Gospodnja. Prikaz postsinodalne pobudnice pape Benedikta XVI.Reportar como inadecuado
Verbum Domini - Riječ Gospodnja. Prikaz postsinodalne pobudnice pape Benedikta XVI. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.81 No.2 June 2011. -

Članak prikazuje apostolsku postsinodalnu pobudnicu pape Benedikta XVI. Verbum Domini - Riječ Gospodnja koja je objavljena 11. studenoga 2010. godine i artikuliran je u četiri dijela. U prvom dijelu izložen je proces nastanka postsinodalne pobudnice Verbum Domini: od saziva i priprave XII. sinode biskupa 2006. - 2008., preko zaključaka sinode 2008., do same pobudnice pape Benedikta XVI. 2010

Iako se može govoriti o kolektivnom autorstvu tog dokumenta, ipak su jasno prepoznatljiva obilježja individualnog autorstva pape Benedikta XVI. U drugom dijelu članka kratko su i faktografski opisani glavni dijelovi dokumenta, zatim teološko značenje naziva Verbum Domini i nabrojeno je sedam ciljeva pobudnice. Treći dio članka je najopsežniji i donosi selektivni prikaz najvažnijih tvrdnji dokumenta. Najviše prostora posvećeno je dijaloškoj naravi biblijske objave i hermeneutičkim smjernicama prvi dio pobudnice kao i liturgijsko-eklezijalnom kontekstu Riječi Božje drugi dio pobudnice. U zaključnom vrjednovanju četvrti dio članka istaknuta je specifična teološka i hermeneutička perspektiva postsinodalne pobudnice kao i doprinos pobudnice liturgijsko-sakramentalnoj aktualizaciji i globalnoj, evangelizacijskoj inkulturaciji Riječi Božje.

Verbum Domini; Riječ Božja; dijaloška objava; hermeneutika; nadahnuće i istina Svetoga pisma; Biblija i liturgija; međureligijski dijalogAutor: Anto POPOVIĆ - ; Franjevačka teologija - visokoškolska ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, Bosna i Herc

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados