Testimonio kao umjetnost i strategija narativnog identiteta: Ricoeurova hermeneutika svjedočanstva i pitanje obraćenja bivših ovisnikaReportar como inadecuado
Testimonio kao umjetnost i strategija narativnog identiteta: Ricoeurova hermeneutika svjedočanstva i pitanje obraćenja bivših ovisnika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.81 No.2 June 2011. -

Rad se bavi činom i analizom svjedočanstva konverzije na temelju Ricoeurove hermeneutike svjedočanstva. Članak pruža pregled različitih konteksta u kojima se koristi izraz svjedočanstvo i uspoređuje njegova različita značenja i definicije. Drugi dio sažimlje Ricoeurov doprinos filozofiji svjedočanstva; dok treći dio razvija teorijsku osnovu Ricoeurove hermeneutike svjedočanstva koja se može primijeniti na konkretan primjer narativne analize konverzije kod bivših ovisnika. Ukoliko ovisnost razumijemo kao svojevrsnu psihosocijalnu bolest - a budući da se u hermeneutičkom smislu, bolest očituje i kao problem i kriza uspostavljanja vlastitog narativnog identiteta kontinuiteta, veze prošloga, sadašnjega i budućega vremena - obraćenje upravo svojim utjecajem na oblikovanje i rekonstrukciju narativnog identiteta može utjecati i na njegovu artikulaciju, pa posredno i na prevrednovanje veze između sebe i vlastitog sebstva te sebe i drugih. Svjedočanstvo se u tom smislu razumije upravo kao artikulacija vlastitog narativnog identiteta, odnosno kao neka vrsta zavjetovanja samome sebi koje u zavisničkoj situaciji biva upitno, ugroženo. U tom smislu svjedočanstvo predstavlja svojevrsnu hermeneutiku sebstva u kojoj se zbiva refleksivna interpretacija i reinterpretacija identiteta i smisla, prošlosti i sadašnjosti, kao i projekcija budućnosti. Nadalje, obraćenje se u radu razumije kao cjelovit i jedinstven, prije svega egzistencijalni fenomen koji u sebi uključuje prihvaćanje nove retorike, jezičku transformaciju i biografsku identitetsku rekonstrukciju. Stoga se ovaj članak bavi sljedećim pitanjima: Što je svjedočanstvo? Što je svjedočanstvo obraćenja? Zašto se naracija o obraćenju smatra svjedočanstvom? Kako možemo znati da osobe koje izvještavaju o svojim obraćeničkim i ovisničkim doživljajima govore istinu? Što ovisnici pokušavaju postići svojim svjedočanstvima?

Paul Ricoeur; svjedočanstvo; hermeneutika; obraćenje; naracija; identitet; diskurs; ovisnostAutor: Srđan SREMAC - ; VU University Amsterdam, Amsterdam, Nizozemska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados