UTJECAJ OROGRAFIJE U MEZORAZMJERU NA PONAŠANJE Cb OBLAKA I RAZDIOBU OBORINE: SLUČAJ 28. SRPNJA 1980. NA PODRUČJU MEDVEDNICEReportar como inadecuado
UTJECAJ OROGRAFIJE U MEZORAZMJERU NA PONAŠANJE Cb OBLAKA I RAZDIOBU OBORINE: SLUČAJ 28. SRPNJA 1980. NA PODRUČJU MEDVEDNICE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Meteorological Journal, Vol.21 No.21 December 1986. -

Sažetak: Istraženi su uzroci ekstremno velike količine oborine 95 mm koja je nastala zbog lzraženog razvoja Cb oblaka na navjetrini jugozapadnog boka Medvednice 28.7.1980. Promatran je utjecaj orografske prepreke na termodinamičke i hidrodinamičke uvjete razvoja i gibanja Cb stanice. Ovdje se po prvi puta povezuje studija gibanja i razvoja Cb oblaka nad područjem Medvednlce s termodinamičkim i hidrodinamičkim svojstvima donje troposfere, a

na osnovi radarskih mjerenja i radiosondažnih podataka. Pored analize radarskih i radiosondažnih podataka obuhvaćena je analiza atmosferskih pojava, smjera i brzine vjetra, te količine oborine na širem području Medvednlce. Analiza je pokazala da je ekstremno velika količina oborine nastala nakon oslobađanja velike raspoložive energije konvekcije u uvjetno nestabilnom zraku. Presudnu ulogu u oslobađanju ove energije imalo je polje vjetra pri tlu. Pokazalo

se također da je orografija Medvednlce značajno utjecala na strujnice prizemnog vjetra, pa prema tome i na razvoj Cumulonimbusa i na trajektorije Cb stanica.

Cb stanica; konvekcija; stabilnost atmosfere; razdioba oborine; MedvednicaAutor: Ivan Čačić - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados