POTENCIJAL ENERGIJE VJETRA U SR HRVATSKOJReportar como inadecuado
POTENCIJAL ENERGIJE VJETRA U SR HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Meteorological Journal, Vol.21 No.21 December 1986. -

Sažetak: Na osnovi parametara Weibullove razdiobe c i k procijenjene su srednje godišnje i sezonske snage i energije vjetra na 10 m visine od tla za 32 lokacije u SRH. Uvažen je utjecaj

hrapavosti z0 koji je određen opisnom metodom WMO-tablica. Za nekoliko izabranih lokacija z0 je procijenjen iz podataka mjerenja vjetra metoda Wieringe i diskutirana je ovisnost raspoloživih snaga i energija o hrapavosti z0. Prilagođenost Weibullove razdiobe stvarnim podacima mjerenja vietra ispitana je Kolmogorov-Smirnovim testom. U kontinentalnom diielu Hrvatske, uglavnom u ravničarskim područjima, potencijal energije vjetra je vrlo mali - ispod 100 W-m2. Na istočnom dijelu Jadranskog mora, posebno u njegovom južnom dijelu, vjetrovi: jaka bura i jugo uzrokuju da potencijal vjetra dostiže i do 446 W-m2 Palagruža.

snaga vjetra; energija vjetra; parametri Weibullove razdiobe; parametar hrapavostiAutor: Branko Cividini - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb Dražen Poje - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Z

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados