GLOBALNO ZRAČENJE NA PODRUČJU SR HRVATSKEReportar como inadecuado
GLOBALNO ZRAČENJE NA PODRUČJU SR HRVATSKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Meteorological Journal, Vol.21 No.21 December 1986. -

Sažetak: lspitana je međusobna ovisnost globalnog zračenja i insolacije na osnovi mjerenih podataka za 11 meteoroloških stanica 6 sa područja SR Hrvatske iz razdoblja 1970-1979. godina.

Utvrđena je vrlo pouzdana međuzavisnost za većinu stanica pa je ta veza primijenjena na već ranije utvrđenu vezu insolacije i naoblake. Na taj način proračunata je prostorna raspodjela globalnog zračenja za područje SR Hrvatske. Također su po prvi puta prikazane i karakteristike dekadnih vrijednosti globalnog zračenja i insolacije.

globalno zračenje; insolacija; naoblaka; dekadne vrijednosti; prostorna raspodjela; HrvatskaAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados