STRUKTURA DONJE TROPOSFERE NA OSNOVI OPAŽANJA U ZAGREBU I PULI u ALPEX SOP. I DIO: SREDNJI PROFILI TEMPERATURE I VJETRAReportar como inadecuado
STRUKTURA DONJE TROPOSFERE NA OSNOVI OPAŽANJA U ZAGREBU I PULI u ALPEX SOP. I DIO: SREDNJI PROFILI TEMPERATURE I VJETRA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Meteorological Journal, Vol.21 No.21 December 1986. -

Sažetak: Prikazani su srednji mjesečni vertikalni profili temperature i vjetra za ožujak i travanj 1982 u 6-satnim vremenskim intervalima i diskutiran je utjecaj mezoprocesa na području Alpa na lokalne fenomene. Pokazano je da je srednja visina do koje nalazimo strujanje oko Alpa u oba mjeseca 2 km, ali varira u toku dana i u ovisnosti o tipu sinoptičke situacije. lstaknute su razlike srednjih profila u ožujku s nestalnim stanjem atmosfere, u kojem zagrebački profil vjetra ukazuje na noćni maksimum brzine na visini od 2 km, i u travnju, s visokom stalnošću atmosfere, u kojem obje lokacije pokazuju tipične profile vjetra za situacije s burom na Jadranu. Vektorski srednjaci vjetra su u promatranom razdoblju male veličine s obzirom da su prevladavajući smjerovi vjetra oko alpske barijere uglavnom suprotnih smjerova NE i SW pa se u dugoročnom srednjaku pobijaju.

ALPEX SOP podaci; nestalnost atmosfere; bura; strukrura donje troposfere; Zagreb,PulaAutor: Vesna Jurčec - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados