PRIMJENA MODELA TOPLINSKE RAVNOTEŽE U ODREĐIVANJU TERMIČKIH OSJETA CEREBROVASKULARNIH BOLESNIKAReport as inadecuate
PRIMJENA MODELA TOPLINSKE RAVNOTEŽE U ODREĐIVANJU TERMIČKIH OSJETA CEREBROVASKULARNIH BOLESNIKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Meteorological Journal, Vol.21 No.21 December 1986. -

Sažetak: Model toplinske ravnoteže, koji osim meteoroloških uključuje i nemeteorološke faktore aktivnost i odjevenost, primjenjen je za određivanje termičkih osjeta na području Zagreba u osam različitih sinoptičkih situacija. Istovremeno su vršena

laboratorijska mjerenja značajnih karakteristika krvi kod cerebrovaskularnih bolesnika. Pokazano je da se prilikom frontalnih prodora PMV-vrijednosti, odnosno srednje procjene termičkog izrazito mijenjaju, a u vezi s tim mijenjaju se i promatrane karakteristike krvi CV-bolesnika: agregacija trombocita, protrombinsko vrijeme i fibrinogen.

model toplinske ravnoteže; termički komfor; Zagreb; frontalni prodori; karakteristike krviAuthor: Jadranka Marušić - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents