Religiozni izričaj u pjesništvu Ljubice Kolarić-DumićReport as inadecuate
Religiozni izričaj u pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.81 No.2 June 2011. -

Poetski iskaz Ljubice Kolarić-Dumić prožet je naglašenom duhovnom notom što riječku pjesnikinju približava religiozno-vjerskom krugu hrvatskih književnika. Tekst problematizira književne vidike religiozne svijesti, poetičku dimenziju literarne transpozicije te propituje u kojoj mjeri tradicija upisana u njezin poetski diskurs odstupa od aktualne postmodernističke kulture. Na početku se lociraju slojevi umjetničko-spoznajnoga iskustva intimističko, religiozno i domoljubno te istražuju stilski postupci u tematiziranju božanskoga. Drugi je dio teksta posvećen mariološkim pjesmama i liturgijskim ciklusima, uz raspravljanje o trivijalnosti iskaza. U idućem dijelu članka analiziraju se metapoetične situacije domoljubnoga diskursa a zaključak sintetizira spoznaje raščlanjivane metodom strukturalne analize. Uz interpretaciju religiozne teksture Ljubice Kolarić-Dumić u fokusu je ovoga rada svojevrsno propitivanje stilske uklopljenosti autoričina pisma u korpus suvremene hrvatske poezije i njezina individualnoga prinosa.

hrvatsko religiozno pjesništvo; mariologija; postmodernizam; egzilijarnostAuthor: Marinko LAZZARICH - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents