REFLEKSI JATA U ŽIĆIMA SVETIH OTACA - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990.Reportar como inadecuado
REFLEKSI JATA U ŽIĆIMA SVETIH OTACA - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. -

U radu se razmatraju refleksi jata u -Žićima svetih otaca-, hrvatskom latiničkom rukopisu 14. stoljeća, koji se po dosad poznatim jezičnim crtama smješta u zadarsko područje. Navode se svi refleksi jata u korijensko-leksičkim i u gramatičkim morfemima i uspoređuju se s refleksima jata u ostalim zadarskim spomenicima. U ŽSO preteže broj ikavskih reflekasa, ali se, osobito u prvom njihovu dijelu, uočava nešto izrazitiji ekavizam u odnosu na ostale spomenike. On se tumači nešto sjevernijim porijeklom pisaca predložaka teksta ŽSO i njihovim književnojezičnim nastojanjem pod utjecajem glagoljičke crkvenoslavenske tradicije.Autor: Dragica Malić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados