METEOROLOŠKI PARAMETRI KAO FAKTOR RIZIKA CEREBROVASKULARNOG INZULTAReportar como inadecuado
METEOROLOŠKI PARAMETRI KAO FAKTOR RIZIKA CEREBROVASKULARNOG INZULTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Meteorological Journal, Vol.21 No.21 December 1986. -

Sažetak: U radu je studirana korelacija između pojave cerebrovaskularnog inzulta CVI i raznih meteoroloških elemenata za unutrašnjost Hrvatske reprezentant Zagreb. Najprije su proučavane meteorološke karakteristike sedmodnevnih razdoblja signifikantno korelirane sa sedmodnevnom frekvencijom CVI. Zatim je proučavana korelacija samo za uzorak onih dana n u kojima

je učestalost akutnih cerebrovaskularnih bolesti bila iznad normale >xsr+σ i srednjih dnevnih vrijednosti meteoroloških elemenata u periodu n ± 3 dana i to pomoću totalne, parcijalne i multiple linearne korelacije. Rezultati pokazuju da su naročito opasna višednevna hladna razdoblja u kojima se dešavaju velike interdiurne promjene tlaka zraka i u kojima je poremećena stabilnost uskog prizemnog sloja atmosfere uz tlo i to osobito u dnevnom dijelu dana. Smanjena podnevna stabilnost povezana je s porastom broja CVI. Osobito nepovoljne prilike s učestalošću CVI iznad normale > xsr + σ nastaju dan-dva nakon što je u višednevnom hladnom razdoblju započeo porast temperature zraka.

Cerebrovaskularni inzult; faktor rizika; meteorološki elementi; totalna, parcijalna i mnogostruka linearna regresijaAutor: Nada Pleško - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb Ksenija Zaninović - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados