FONOLOŠKI PRIKAZ MJESNOGA GOVORA KRASA reprezentanta dobrinjskoga govornog tipaReportar como inadecuado
FONOLOŠKI PRIKAZ MJESNOGA GOVORA KRASA reprezentanta dobrinjskoga govornog tipa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. -

U ovom se radu prikazuje fonologija mjesnoga govora sela Kras na otoku Krku, tipičnog reprezentanta dobrinjskoga govornog tipa. U govoru se čuvaju neke vrlo arhaične jezične crte koje ga čine posebnim u odnosu na druge krčke, srednjočakavske i čakavske govore općenito.Autor: Snježana Hozjan -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados