JEZIČNO-STILSKA MATERIJALIZACIJA U JEDNOJ KRLEŽINOJ PROZIReportar como inadecuado
JEZIČNO-STILSKA MATERIJALIZACIJA U JEDNOJ KRLEŽINOJ PROZI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. -

Ta je proza -Barunica Lenbachova-. Autor rasprave uzima je za reprezentativnog zastupnika kratke forme u Krležinu pripovjedačkom opusu. Književnostilistički te jezičnostilistički analitičko-sintetički pristup usmjeren je na naracijske postupke, strukturu iskaza i naročito na gramatičkokategorijalne i leksičkosemantičke oznake u funkciji jezičnoumjetničkoga znaka.Autor: Mićo Delić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados