HRVATSKI, SRPSKI I SLOVENSKI JEZIČNI PURIZAM U RJEČNIKU JURIDISCH-POLITISCHE TERMINOLOGIEReportar como inadecuado
HRVATSKI, SRPSKI I SLOVENSKI JEZIČNI PURIZAM U RJEČNIKU JURIDISCH-POLITISCHE TERMINOLOGIE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.10-11 No.1 June 1985. -

Autor se bavi odnosom hrvatskog, slovenskog i srpskog jezika prema tzv. europeizmima u rječniku Juridisch-politische Terminologie, Beč 1853. Ne temelju građe dokazuje se da hrvatski jezik, u skladu sa svojim tradicionalnim purističkim tendencijama, pokazuje najviši stupanj purizma. Te su tendencije dodatno potaknute hrvatskim preporodnim idejama i tadašnjim poimanjem jezika. Srpski jezik karakterizira umjeren purizam, što je u skladu s njegovim razvojem i današnjim stanjem. U slovenskom jeziku postoji najveća otvorenost prema europeizmima, što je u suprotnosti s današnjim slovenskim.Autor: Mile Mamić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados