GLASOVNE PROMJENE U SUSTAVU: na primjeru čakavskoga vokalizmaReportar como inadecuado
GLASOVNE PROMJENE U SUSTAVU: na primjeru čakavskoga vokalizma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.10-11 No.1 June 1985. -

U radu se na primjerima čakavskog narječja istražuju promjene u vokalskim sustavima do kojih dolazi zbog artikulacijsko-akustičkih promjena izazvanih ponašanjem vokala unutar naglasne cjeline i ili utjecaja susjednih glasova, odnosno glasovnih skupina.Autor: Vida Barac-Grum -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados