ZEMLJOPISNA IMENA KAO SPOMENIČKA BAŠTINA MATERIJALNE I DUHOVNE KULTUREReportar como inadecuado
ZEMLJOPISNA IMENA KAO SPOMENIČKA BAŠTINA MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. -

U našoj starijoj onomastičkoj literaturi toponimi su kao jezični podaci najčešće bili predmetom etimoloških proučavanja kao i druge riječi. Ovaj rad ističe njihovu spomeničku vrijednost u tradicionalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi određenog kraja i određenih etnija, koje su stvarale imena, preuzimale ih i prilagođavale svojim jezičnim sustavima u međusobnom biološkom i jezičnom prožimanju.Autor: Petar Šimunović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados